Komponent, værktøj og tilbehørsleverandører.

Interne LINK

Hifi grundviden

Lyduniversitetet

Den bedste akustik

Den perfekte højttaler

Power Amplifier

Power Amplifier EX

Pre Amplifier

Nødvendigt udstyr

Historikken bag …

The Sledgehammer

Kabler og parasitter

Eksterne LINK

Højttaleren = tortur

Formler med mere

audiophileblog.dk


Sikkerhed og måling

Nødvendigt udstyr


ADVARSEL! Farligt projekt”, skrev en anmelder velmenende på Trustpilot om min hjemmeside og dette projekt.

Han fortsatte: ”På siden er der meget kort beskrevet en selvbyg effektforstærker”. ”Da diagrammer er fejlbehæftet og der samtidigt arbejdes med livsfarlige spændinger, kan det absolut ikke anbefales at prøve at bygge forstærkeren”. ”De øvrige artikler bærer præg af at forfatteren er autodidakt og har en fagligt mangelfuld tilgang til elektronik teori”. Citat slut.

Der kan da heller ikke advares nok mod at begive sig ind på området med bygning af elektronik. Med samme respekt, som når man omgår reglerne og skifter en lampefatning eller en stikkontakt. Hvad man heller ikke må. Af sikkerhedsmæssige årsager.

Når man arbejder med store spændinger og kraftige strømme, med risiko for kortslutning, fejlmontage og lignende er det absolut nødvendigt at investere i en skillevariotransformator. Et uundværligt apparat i udviklingsfasen såvel som ved reparation af et apparat.

Jeg har inden projektets start kontaktet www.elma.dk og købt den viste. Metrel MA4804.

Med den har man galvanisk adskilt kredsløbet, man arbejder med, fra lysnettet. Dernæst giver den mulighed for at køre kredsløbene stille og rolig op i spænding, samtidig med, at man iagttager diverse målepunkter med flere måleinstrumenter samtidig. Minimere risikoen for afbrænding af komponenterne.

Universalinstrumenter i mit tilfælle 5 enheder kan købes hos viste leverandører. De er vigtige, så man kan måle flere steder samtidig.

Oscilloskop er et yderst vigtigt måleinstrument til at analyse apparatets præstationer og afsløre selvsving i konstruktionsfasen, samt måle og analysere forstærkerens præstationer.

Jeg har købt et Voltcraft DSO1062D hos Conrad.Til måling af temperatur på køleplader og komponenter har jeg hos Jem&Fix købt RAWLINK IR-termometer.
Signalgenerator (funktionsgenerator). Jeg har flere muligheder. Dels den gamle Josty Kit generator (grin bare). Opjusteret og suppleret med en Shmitt-trigger vist på diagrammet nederst. Dernæst software ARTA anvendt med min nyeste DAC. Tascam UH-7000. Med dens ultra lave forvrængning og mange øvrige anvendelsesmuligheder sammen med softwaren er jeg i stand til med rigelig margin at måle forvrængning ned til 0,05% og se spektrum analyse af frekvensgang med videre. Dels anvende den som signalgenerator.

Som supplement til Tascam UH-7000 har jeg tilføjet Tascam US-4x4 til maskinparken. Til visse typer målinger er den enklere at arbejde med end UH7000 har det vist sig. Især impedansmålinger udfører den mere præcist især når vi nærmer os NUL Ohm. Med ARTA software kan jeg nu måle præcist ned til 0,01 ohm i området 5-40.000Hz.

Med udgangspunkt i et principdiagram for en Schmidt trigger har jeg konstrueret det nedenfor viste kredsløb til min hjemmekonstruerede funktionsgererator. Kredsløbet konverterer sinussignalet til firkantsignaler, som er vigtige i målingerne af forstærkerkredsløbs reaktionsevne, frekvensgang, elektriske stabilitet med mere.

Indhentede erfaringer herfra bekræfter betydningen af Low Impedance”. Stigetiden reduceres i takt med reducerede modstandsværdier. Kredsløbet bliver hurtigere jo lavere modstandsværdierne er. En konsekvens af Miller Effekten.

Firkantkurvens linjer skal udgøre en perfekt firkant. Med skarpe hjørner. Perfekte linjer lodret såvel som vandret. Afvigelserne fra dette viser forstærkerens og signalvejens kvalitet.

Generatoren (inputsignalet) er den gule kurve.

Den blå kurve er signalet gennem Preamp og effekttrin inklusive kabler helt ud til højttalerne i dette tilfælde.

Hele signalvejen samlet. Fra DAC'ens udgang til højttaler.