Den perfekte højttaler

... bliver aldrig konstrueret!


Den perfekte højttaler bliver aldrig konstrueret.


For inden man går i gang med at lave den den perfekte højttaler skal brugere og konstruktører først blive HELT ENIGE om hvordan en perfekt højttaler skal lyde ......

Uenigheden om dette og udbredt mangel på vilje til konsensus gør at det ALDRIG sker .......